MySQL error 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysql/mysql.sock' (2) При заявка:
SET NAMES cp1251

MySQL error 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysql/mysql.sock' (2) При заявка:
SELECT `order_id` from `a_orders` WHERE time_exp<1606186370 AND status=0

MySQL error 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysql/mysql.sock' (2) При заявка:
select order_id from `a_orders` WHERE (time_exp<1606186370 AND status=2 AND closed=0)

MySQL error 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysql/mysql.sock' (2) При заявка:
SELECT ses_user_id FROM a_sessions where ses_id = '361c0amforqgsok4p1q875c332'

MySQL error 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysql/mysql.sock' (2) При заявка:
SELECT name as d_name FROM cat WHERE id=56

MySQL error 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysql/mysql.sock' (2) При заявка:
SELECT name as d_name FROM sub_cat WHERE id=197

. . Офис сървис Детелина- Доставка до офиса на офис консумативи, тонери, мастилници, материали, принтери. Компютърни аксесоари и препарати.
MySQL error 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysql/mysql.sock' (2) При заявка:
SELECT ses_user_id FROM a_sessions where ses_id = '361c0amforqgsok4p1q875c332'

MySQL error 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysql/mysql.sock' (2) При заявка:
SELECT `order_id` as id FROM a_orders WHERE order_ses_id='361c0amforqgsok4p1q875c332'

Кошницата е празна

Всичко за вашия офис! Бърза доставка! Коректно и точно изпълнение на Вашите заявки! Конкуренти цени и гъвкавост на разплащанията! Тел: 0898 777 574

Безплатна доставка в рамките на гр. София за поръчки над 50 лв. без ДДС. За по малки, транспорт 5 лв.

Фирмата е бенефициент по проект с главна цел BG16RFOP002-2.073-2405 - Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 Иновации и конкурентоспособност, BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 финансиран от Европейския съюз, европейски фонд за регионално развитие чрез оперативна програма иновации и конкурентоспособност.


MySQL error 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysql/mysql.sock' (2) При заявка:
select * from divisions WHERE id>0 order by num_view

MySQL error 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysql/mysql.sock' (2) При заявка:
select name,name_en from `divisions` where id=9

MySQL error 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysql/mysql.sock' (2) При заявка:
select name, name_en, pic_name from `cat` where id=56

MySQL error 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysql/mysql.sock' (2) При заявка:
select name, descr, pic_name, thumb_name from sub_cat where id=197

MySQL error 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysql/mysql.sock' (2) При заявка:
SELECT id,name from mark

MySQL error 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysql/mysql.sock' (2) При заявка:
select count(id) as numRows FROM products

MySQL error 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysql/mysql.sock' (2) При заявка:
SELECT name as kat FROM sub_cat where id=197

MySQL error 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysql/mysql.sock' (2) При заявка:
select count(id) as num_rec FROM products WHERE (cat_id=56 and sub_cat_id=197 and div_id=9)

MySQL error 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysql/mysql.sock' (2) При заявка:
select * FROM products WHERE ((cat_id=56 and sub_cat_id=197 and div_id=9)) ORDER BY name ASC, d_add ASC LIMIT 0,15