Политика за поверителност

 

Последна промяна 24-11-2023
Ефективна от 24-11-2023

Настоящата Политика за поверителност описва политиките на Офис Сервиз Детелина ООД, София, Бул. Цв. лазаров 13, София 1574, България, електронна поща: office@detelina-bg.com., телефон: +35989877574 относно събирането, използването и разкриването на Вашата информация, която събираме, когато използвате нашия уебсайт (https://detelina-bg.com/). („Услугата“). С достъпа до или използването на Услугата Вие се съгласявате със събирането, използването и разкриването на Вашата информация в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Ако не сте съгласни със същото, моля, не осъществявайте достъп до Услугата и не я използвайте.
Можем да променяме тази Политика за поверителност по всяко време без предварително уведомление до вас и ще публикуваме преработената Политика за поверителност в Услугата. Преработената Политика ще влезе в сила 180 дни след публикуването ѝ в Услугата и продължаването на достъпа до Услугата или използването ѝ след този срок ще означава, че приемате преработената Политика за поверителност. Поради това ви препоръчваме периодично да преглеждате тази страница.

Информация, която събираме:
Ще събираме и обработваме следната лична информация за вас:

Име
Имейл
Мобилен телефон

Как събираме Вашата информация:
Събираме/получаваме информация за Вас по следния начин:

Когато потребителят попълни формуляра за регистрация или по друг начин подаде лична информация
Взаимодейства с уебсайта
От публични източници

Как използваме Вашата информация:
Ние ще използваме информацията, която събираме за вас, за следните цели:

Създаване на потребителски профил
Административна информация
Ако искаме да използваме информацията Ви за други цели, ще поискаме Вашето съгласие и ще използваме информацията Ви само след получаване на Вашето съгласие и след това само за целта(ите), за която(ито) сте дали съгласие, освен ако законът не изисква от нас да направим друго.

Как споделяме Вашата информация:
Няма да предаваме Вашата лична информация на трета страна, без да сме поискали Вашето съгласие, освен при ограничени обстоятелства, както е описано по-долу:

Анализ
Изискваме от тези трети страни да използват личната информация, която им предаваме, само за целта, за която е била предадена, и да не я съхраняват по-дълго от необходимото за изпълнение на посочената цел.
Можем също така да разкрием Вашата лична информация за следните цели: (1) да спазваме приложимото законодателство, наредба, съдебна заповед или друг правен процес; (2) да прилагаме Вашите споразумения с нас, включително настоящата Политика за поверителност; или (3) да отговаряме на твърдения, че използването на Услугата от Ваша страна нарушава права на трети страни. Ако Услугата или нашата компания се слеят или придобият с друга компания, вашата информация ще бъде един от активите, които се прехвърлят на новия собственик.

Съхраняване на Вашата информация:
Ние ще запазим Вашата лична информация при нас от 90 дни до 2 години след като потребителите прекратят своите акаунти или толкова дълго, колкото ни е необходима, за да изпълним целите, за които е била събрана, както е описано подробно в тази Политика за поверителност. Възможно е да се наложи да запазим определена информация за по-дълъг период от време, като например за водене на документация/отчитане в съответствие с приложимото законодателство или по други законни причини, като например прилагане на законови права, предотвратяване на измами и др. Остатъчната анонимна информация и обобщената информация, нито една от които не ви идентифицира (пряко или непряко), могат да бъдат съхранявани за неопределено време.

Вашите права:
В зависимост от приложимото законодателство може да имате право на достъп и коригиране или изтриване на Вашите лични данни или да получите копие от Вашите лични данни, да ограничите или да възразите срещу активното обработване на Вашите данни, да поискате от нас да споделим (пренесем) Вашата лична информация на друг субект, да оттеглите съгласието, което сте ни предоставили за обработване на Вашите данни, право да подадете жалба до законоустановен орган и други права, които могат да бъдат приложими съгласно приложимото законодателство. За да упражните тези права, можете да ни пишете на адрес boyangyurov@gmail.com. Ние ще отговорим на вашето искане в съответствие с приложимото законодателство.
Обърнете внимание, че ако не ни позволите да събираме или обработваме необходимата лична информация или оттеглите съгласието си за обработване на същата за необходимите цели, може да не успеете да получите достъп или да използвате услугите, за които е била поискана информацията ви.

Бисквитки и др.
За да научите повече за начина, по който ги използваме, и за вашия избор във връзка с тези технологии за проследяване, моля, вижте нашата Политика за бисквитките.

Сигурност:
Сигурността на Вашата информация е важна за нас и ние ще използваме разумни мерки за сигурност, за да предотвратим загубата, злоупотребата или неразрешената промяна на Вашата информация, която е под наш контрол. Въпреки това, предвид присъщите рискове, ние не можем да гарантираме абсолютна сигурност и следователно не можем да осигурим или гарантираме сигурността на всяка информация, която ни предавате, и вие правите това на свой собствен риск.

Служител по жалбите/защитата на данните:
Ако имате някакви запитвания или притеснения относно обработката на Вашата информация, която е налична при нас, можете да изпратите имейл до нашето длъжностно лице по жалбите на адрес: Офис сервиз Детелина ООД, София, бул. Цв. лазаров 13, имейл: office@detelina-bg.com. Ние ще разгледаме Вашите опасения в съответствие с приложимото законодателство.

bg_BGBG